Tūrisma veidi

Ievietots sadaļā: Par visu | 0

Tūrisma veidi tiek iedalīti, balstoties uz ceļotāja motivāciju jeb ceļojuma mērķi, proti, ar kādu nolūku ceļotājs dodas ceļojumā un ko ceļotājs galamērķī vēlas iegūt? Atbildot uz šiem jautājumiem, izkristalizējas vairāki tūrisma veidi, ko turpinājumā arī aplūkosim detalizētāk.

Dziednieciskais tūrisms – ceļotāja mērķis ir ārstēt konkrētas slimības un rezultātā atveseļoties, izmantojot tādus ģeogrāfiski specifiskus resursus kā, piemēram, klimatisko faktoru iedarbība, minerālūdeņi, ārstnieciskās dūņas u.tml.

Atpūtas jeb rekreatīvais tūrisms – ceļotāja mērķis ir atpūsties un, nomainot apkārtējo vidi un dažādojot ikdienas dzīvi, atjaunot fiziskos un garīgos spēkus. Atpūsties, kā zināms, ir iespējams daudz un dažādos veidos, vadoties pēc katra paša ceļotāja interesēm, vēlmēm un vajadzībām. Pie šī tūrisma veida varētu pieskaitīt arī tādus tūrisma paveidus kā atvaļinājumu tūrisms un piedzīvojumu tūrisms.

Izziņas jeb izglītojošais tūrisms – ceļotāja mērķis ir papildināt zināšanas, kā arī, iepazīstoties ar savas vai kādas citas valsts kultūru, vēsturi, ekonomiku vai dzīvesveidu, iegūt emocionālu pārdzīvojumu. Izziņas tūrisma paveids ir kultūras tūrisms, kas ietver arī arheoloģisko un reliģisko tūrismu, ietverot apmeklējamās vietas materiālās un garīgās kultūras iepazīšanu.
Zinātniskais jeb kongresu tūrisms – ceļotāja mērķis ir papildināt zināšanas un pieredzi, piedaloties noteiktās sanāksmēs, kongresos un simpozijos, kas norisinās ārpus ceļotāja pastāvīgās dzīvesvietas.

Lietišķais jeb biznesa tūrisms – ceļotāja mērķis ir veikt dienesta uzdevumus vai slēgt darījumus, kas saistīti ar paša ceļotāja profesionālo nodarbošanos.
Etniskais tūrisms – ceļotāja mērķis ir apciemot ģimenes locekļus, radus vai ar ceļotāja senču izcelsmi saistītās vietas.
Specializētais tūrisms – ceļotāja mērķis ir noteikta veida fizisko aktivitāšu veikšana, kuru īstenošanai ir nepieciešams speciāls inventārs, kā arī transporta līdzekļi vai prasmes.

Specializētais tūrisms tiek iedalīts:

 • aktīvajā tūrismā, kas ietver aktīvo atpūtu, piemēram, kalnu slēpošanu vai daivingu;
 • medībās un makšķerēšanā, kas ietver sauszemes vai ūdens dzīvnieku nomedīšanu / noķeršanu;
 • sporta tūrismā, kas ietver aktīvā tūrisma iemaņu ātrāku vai labāku izpildi vai sacensības par noteiktas grūtības grūtības pakāpes tūrisma maršruta veikšanu;
 • kruīzu tūrismā, kas ietver jūras ceļojumu ar iebraukšanu un izbraukšanu noteiktās maršruta vietās.
 • Ekotūrisms – ceļotāja mērķis ir izzināt dabu un izglītoties vides un tās aizsardzības jautājumos.
 • Lauku tūrisms – ceļotājs tiek izmitināts lauku sētā.
 • Pastāv arī tādi tūrisma veidi kā, piemēram:
 • izstāžu un gadatirgu tūrisms;
 • motivējošais tūrisms;
 • speciālo interešu tūrisms;
 • gastronomiskais tūrisms;
 • sekstūrisms;
 • u. c. tūrisma veidi.