Ekotūrisms

Ievietots sadaļā: Par visu | 0

Tāpat kā pasaulē paliek arvien vairāk un vairāk cilvēki, kuri rūpējas un uztraucas par vidi un vides aizsardzību, tā arī pasaulē paliek arvien vairāk cilvēku, kuri izvēlas ceļot videi draudzīgāku tūrisma veidu – ekotūrismu.
Par ekotūrismu var saukt virkni dažādus tūrisma veidus, taču visbiežāk ar terminu ekotūrisms saprot videi draudzīgu ceļošanu un dabīgām vietām, lai izbaudītu un novērtētu dabu un nereti arī dabas sniegtos kultūras pieminekļus. Šāds tūrisma veids veicina dabas saglabāšanu un aizsardzību, nodrošina, ka uz dabu praktiski netiek atstātas nekādas tā sauktās “apmeklētāja pēdas” jeb pierādījumi, ka konkrēto vietu ir apmeklējis cilvēks, kā arī ekotūrisms palīdz tūrisma industrijā arī iesaistīt vietējos iedzīvotājus, tā nodrošinot tiem papildus ienākumus un finansējot ne tikai tūrisma industriju bet arī vietējo iedzīvotāju ienākumu palielināšanos.

Mūsdienās, sevi par eko tūristiem sauc ceļotāji, kuri patiesībā un skatoties pēc definīcijas nemaz tādi nav, jo šie tūristi atstāj pārāk lielu ietekmi uz vidi, kuru tie apmeklē. Tieši tādēļ ekotūrisms tik ļoti uzsver vides un dabas saglabāšanu, sevis izglītošanu, kā to vislabāk izdarīt, kā arī pašu ceļotāju atbildību kā par sevi tā pret dabu. Tādēļ ir izveidoti 6 pamata noteikumi, kuri ir jāizpilda ikvienam, kurš vēlas sevi saukt par eko tūristu:

  • Ir jāizturas tā, lai atstātu pēc iesējas mazāku iespaidu uz vidi
  • Ir atbildīgi jāizturas un jānovērtē vietējā kultūra un bioloģiskā daudzveidība
  • Ir jāatbalsta vietējās dabas saglabāšanas centieni un jārespektē tie
  • Jānodrošina, ka tava vizīte kaut kādā veidā palīdzēs vietējai kopienai
  • Ikviens lēmums ir jāveic, paturot prātā vietējo intereses

Sava ceļojuma laikā ir jāiekļauj jebkāda veida izglītojošs elements, kurš nodrošinātu ka gan pats ceļotājs, gan vietējā kopiena tiek izglītota kādā eko tūristiem svarīgā jautājumā.
Ekotūrisms pats par sevi ir veids, kā ne tikai samazināt to, kā tu ietekmē dabu, bet arī lielisks veids, kā perfekti izzināt tuvākas vai tālākas vides un dabu tādā veidā, kā to ik dienas dara vietējie iedzīvotāji, kā arī palīdzēt šiem vietējiem iedzīvotājiem arvien vairāk respektēt un novērtēt sev apkārtesošo dabu un bioloģisko daudzveidību.